„ ЕЛЕКТРМОТОРИ ДООЕЛ “ увоз-извоз

Друштво за промет и услуги ул. „Мајаковски“ бр.3 , локал 4 , 1000 СКОПЈЕ , Македонија ; Дан.број МК4044011505378

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЈА ЗА РОКОВИ НА ИСПОРАКА НА ЕЛЕКТРОМОТОРИ: ИСПОРАКА ЗА САМО 7 дена на трифазни кафезни електромотори со снаги од 0,25 до 200 КW и број на вртежи : 3000, 1500, 1000 и 750 врт/мин.                                       НОВО: Ги застапуваме БАРТЕК ВАРНОСТ кои произведуваат електромотори во противексплозивна заштита како и ОЛИ ВИБРАТОР кои произведуваат вибраторски електромотори.
За нас

„ ЕЛЕКТРОМОТОРИ ДООЕЛ“ увоз-извоз, иако е младо друштво , во суштина е продолжение на една повеќедецениска традиција со бавење со оваа дејност . Таа приказна има зад себе 30 години...

Добредојдовте на нашата веб страна!

Вршиме набавка и испорака на следните производи од областа на погонската техника:

- ЕЛЕКТРОМОТОРИ
- РЕДУКТОРИ ( ПРЕНОСНИЦИ)
- ПУМПИ
- РЕГУЛАТОРИ НА БРЗИНА НА ВРТЕЊЕ НА ЕЛЕКТРОМОТОРИ
- АКУМУЛАТОРСКИ КОЛИЧКИ
- РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СИТЕ НАВЕДЕНИ ПРОИЗВОДИ

На ваше располагање сме за испомош при изборот на секој од овие производи, се со цел да се избере производ кој при неговата примена ефикасно ќе ја извршува својата работа . Во таа смисла ја имате и нашата техничка поддршка и при експлоатацијата.

  • Професионалност.
  • Посветеност.
  • Конзистентност.
  • Квалитетен производ.
  • Прифатливи цени.
  • Прецизен рок на испорака.
Избрани продукти

Standards: IEC 60034-1 Rotor type: squirrel cage Output:... 

Standards: IEC 60034-1 Rotor type: wound-rotor...

High Efficiency aluminium motor; Power range: 0,06kW...

Suitable for use with clean water that does not contain abrasive...