„ ЕЛЕКТРМОТОРИ ДООЕЛ “ увоз-извоз

Друштво за промет и услуги ул. „Мајаковски“ бр.3 , локал 4 , 1000 СКОПЈЕ , Македонија ; Дан.број МК4044011505378

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЈА ЗА РОКОВИ НА ИСПОРАКА НА ЕЛЕКТРОМОТОРИ: ИСПОРАКА ЗА САМО 7 дена на трифазни кафезни електромотори со снаги од 0,25 до 200 КW и број на вртежи : 3000, 1500, 1000 и 750 врт/мин.                                       НОВО: Ги застапуваме БАРТЕК ВАРНОСТ кои произведуваат електромотори во противексплозивна заштита како и ОЛИ ВИБРАТОР кои произведуваат вибраторски електромотори.
Контакт информации

ЕЛЕКТРОМОТОРИ ДООЕЛ С к о п ј е

Рег.седиште: Ул. „ Шидска“ бр. 18 1060 Скопје , Македонија

Канцеларии : Ул. „Мајаковски“ бр. 3, Приземје, локал 4 1000 Скопје

Тел. 0038923209939, Моб. 0038976405445

Прати Е-Меил: info@elektromotori.mk
Веб страна: www.elektromotori.mk