„ ЕЛЕКТРМОТОРИ ДООЕЛ “ увоз-извоз

Друштво за промет и услуги ул. „Мајаковски“ бр.3 , локал 4 , 1000 СКОПЈЕ , Македонија ; Дан.број МК4044011505378

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЈА ЗА РОКОВИ НА ИСПОРАКА НА ЕЛЕКТРОМОТОРИ: ИСПОРАКА ЗА САМО 7 дена на трифазни кафезни електромотори со снаги од 0,25 до 200 КW и број на вртежи : 3000, 1500, 1000 и 750 врт/мин.                                       НОВО: Ги застапуваме БАРТЕК ВАРНОСТ кои произведуваат електромотори во противексплозивна заштита како и ОЛИ ВИБРАТОР кои произведуваат вибраторски електромотори.